Felicitări, dragi „tovarăşi”! Creatura voastră a împlinit 70 de ani!

În urmă cu 70 de ani, în această zi, o forţă de ocupaţie străină care îşi stabilise controlul asupra a 11 judeţe şi jumătate ale României încălcând hotarele pe care ea însăşi le recunoscuse, prin ministrul ei de externe Litvinov,  încălcând pactul Briand-Kellogg, care interzicea uzul forţei militare pentru modificarea frontierelor, a creat pentru locuitorii a 6 dintre cele 11 judeţe un stat pe care l-a numit „Republica Sovietică Socialistă Moldovenească”.

Mai jos, veţi putea vedea de ce acest act (crearea prin lege a unei republici sovietice) contravenea chiar Constituţiei URSS, şi, deci, poate fi calificată ca ilegală.

Formarea RSS Moldoveneşti a fost ilegală şi pentru că nu a fost  consecinţa voinţei locuitorilor teritoriului dintre Prut şi Nistru, ci a unei legi adoptate de către forul legislativ superior sovietic, şi deci îi lipsea legitimitatea. Nu s-a organizat niciun referendum pentru a da legitimitate noii „creaturi”, nu s-a aflat voinţa populaţiei în niciun mod.

Constituţia URSS, capitolul II, articolul 14:

Статья 14.  Ведению  Союза  Советских  Социалистических  288
Республик в лице его высших органов государственной власти и
органов государственного управления подлежат: 

в) принятие в состав СССР новых республик;

Sursa: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm#3

În următoarele decenii, am trăit cu toţii sub legi impuse, sub instituţii impuse, străine, atât primele, cât şi ultimele, de locuitorii acestui pământ. Fără să ştim, fără să bănuim măcar, am trecut printr-un proces de permanentizare a ocupaţiei militare din iunie 1940, care s-a transformat în ocupaţie politică, economică, socială, instituţională.

Republica Moldova este continuatoarea „creaturii” de la 2 august 1940. Parlamentul Republicii Moldova îşi numără legislaturile (suntem în legislatura a XVIII-a acum, cred) începând cu primul Soviet Suprem al RSS Moldoveneşti (1941), instituit în urma unor alegeri nedemocratice şi ilegitime (29 ianuarie 1941), deoarece în ianuarie-februarie 1941 locuitorii RSS Moldoveneşti erau cetăţeni români!

Dovada:

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О ВОССТАНОВЛЕНИИ В ГРАЖДАНСТВЕ СССР ЖИТЕЛЕЙ
БЕССАРАБИИ И О ПРИОБРЕТЕНИИ СОВЕТСКОГО
ГРАЖДАНСТВА ЖИТЕЛЯМИ СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ

8 марта 1941 г.

1. Все лица, состоявшие к 7 ноября 1917 года подданными бывшей Российской империи и проживавшие на территории Бессарабии
к 28 июня 1940 года (а равно их дети), независимо от того, состояли они до 28 июня 1940 года в румынском подданстве
или нет, признаются восстановленными в правах советских граждан с 28 июня 1940 года.

2. Лица из числа постоянных жителей Бессарабии, состоявшие к 7 ноября 1917 г. подданными бывшей Российской империи, но
не проживавшие к 28 июня 1940 г. на территории Бессарабии и находящиеся временно за пределами СССР, обязаны до 1 мая
1941 года зарегистрироваться в полпредствах и консульствах СССР, как советские граждане, путем личной явки или посылки
специального заявления по почте с приложением паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя и факт
постоянного проживания в Бессарабии.

3. На лиц, упомянутых в ст. ст. I и 2 настоящего Указа, которые приобрели до 28 июня 1940 года какое-либо иное иностранное
гражданство, а также на лиц, лишенных советского гражданства декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря 1921 года,
настоящий Указ не распространяется.

4. Все лица, проживавшие к 28 июня 1940 г. на территории Северной Буковины, за исключением иностранцев и лиц,
эвакуированных после 28 июня 1940 г. в Румынию, а также лиц, лишенных советского гражданства декретом
ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря 1921 года, признаются гражданами СССР с 28 июня 1940 г.

5. Лица, возвратившиеся в Бессарабию и Северную Буковину из Румынии после 28 июня 1940 г. в порядке,
согласованном между советскими и румынскими властями, с момента возвращения приобретают советское гражданство.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1941 г., N13

Sursa:  http://istorya.ru/forum/index.php?showtopic=172

Aşadar, cetăţenii români au fost „transformaţi” peste noapte în sovietici în martie 1941.

Sovieticii au impus cetăţenii unui stat străin (România) să participe la alegeri pentru a institui o adunare legislativă şi o Constituantă care să pecetluiască juridic statutul de ocupaţie! Totul s-a făcut prin presiuni, constrângere, şi exterminare fizică.

Cât despre actualul stat Republica Moldova, dovezile pe care le-am prezentat mai sus demonstrează că la 27 august 1991 nu a fost instituit un alt stat, ci pur şi simplu a fost proclamată independenţa statului nelegitim constituit de către sovietici în 1940.

S-a mers pe jumătăţi de măsură atât atunci, cât şi mai târziu. Consecinţele le resimţim până astăzi.

Felicitări, „tovarăşi” întemeietori de „ţară” ai anului 1940, Iosif Vissarionovici Stalin şi Adolf Hitler!! Creatura voastră a supravieţuit, iar azi majoritatea o cred Patrie!

Avem ca şi părinţi fondatori ai statalităţii noastre DE PAIE pe doi dintre cei mai mari criminali ai secolului XX! Se aude la Curtea Constituţională???

SAU NU?

Published in: on august 2, 2010 at 3:35 pm  Comments (7)